miércoles, 16 de enero de 2013

PRIMA DE RISCO

Pílula informativa
No mercado de débeda, a prima de risco española mantense nos niveis desta mañá. En concreto, ao peche, en 354 puntos básicos. E a rendibilidade do bono a 10 anos permanece no ámbito do 5.03%. Mañá xoves, o Tesouro acode de novo aos mercados cunha nova poxa, a terceira do ano, nesta ocasión, de bonos e obrigas. ¡Sorte!