miércoles, 2 de enero de 2013

SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL


O Consello de Ministros do pasado venres aprobou o Real Decreto 1717/2012, do 28 de decembro, polo que se fixa o salario mínimo interprofesional para 2013 en 21,51 euros diarios ou 645,30 euros mensuais.
Trátase dun incremento do SMI do 0,6% equivalente ao incremento máximo dos salarios pactados no II Acordo para o emprego e a negociación colectiva 2012-2013-2014, asinado o 25 de xaneiro de 2012. A proposta foi consultada coas organizacións sindicais e empresariais máis representativas.

Mentres que o Goberno considera que ese acordo está a dar bos resultados en materia de moderación salarial, está a facilitar melloras na competitividade e contribuíndo á recuperación económica, CCOO considera insuficiente o incremento do SMI, e sinala que "previsiblemente supoñerá novas perdas de poder adquisitivo para os traballadores que teñen este salario como referencia, que se suma ás que xa soportaron en 2012 (cando o SMI se conxelou e os prezos aumentaron un 2,9% interanual) e anteriormente en 2010 e 2011, anos nos que o forte aumento do IPC unido ao moderado incremento nominal do SMI, orixinaron unha perda do seu poder real.