lunes, 4 de marzo de 2013

CANTO CUSTA INVESTIR EN BOLSA

As corretaxes son as porcentaxes que cobran os intermediarios aos seus clientes. É habitual para que nos fagamos unha idea cobrar 3,5 por mil ata os 5 millóns de investimento, tanto no momento da compra como no da venda independentemente do resultado do investimento.
Existen outros gastos que se liquidan á hora de realizar a operación e que se denominan canons.
Canon de contratación.
Canon de xestión.
Canon de liquidación.
Ademais a sociedade na que temos depositadas as nosas accións cobran por esta custodia e depósito. Ao tratarse dun mercado de liberalizado exista moita competencia polo que debemos buscar o intermediario que nos ofreza mellores prezos e servizo. Todo é negociable.