martes, 3 de febrero de 2015

AXUDA POR FILLO A CARGO DA XUNTA ANO 2015 - XA SE PODEN SOLICITAR AS AXUDAS POR FILLO A CARGO, QUE CHEGAN A 2.400€

ORDE do 30 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases polas que se rexerá a concesión da prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de tres anos para o ano 2015.
Prazo de presentación: 03/02/2015 - 14/03/2015. Corenta días naturais, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia. Se oúltimo día do prazo fose inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.
Prazo de resolución: Cinco meses.