sábado, 29 de diciembre de 2012

IMAGINE


En 1970 os Beatles desaparecían. O sono rematara: Frase de Lennon. Lennon era un pacifista convencido; de oposición ao poder establecido; crítico co goberno americano. Buscaba novos valores sociais e unha política máis solidaria. Para Nixon era un estranxeiro indesexable. En 1971 aparece "IMAXINE", quizais o maior éxito deLennon. Imaxine é un canto, un himno pacifista e de liberdade.

En 1970 los Beatles desaparecían. El sueño había terminado: Frase de Lennon. Lennon era un pacifista convencido; de oposición al poder establecido; crítico con el gobierno americano. Buscaba nuevos valores sociales y una política más solidaria. Para Nixon era un extranjero indeseable. En 1971 aparece “IMAGINE”, quizás el mayor éxito de Lennon. Imagine es un canto, un himno pacifista y de libertad.