miércoles, 26 de diciembre de 2012

MONTAÑA SEGURA


Antes de realizar unha ruta, marcha, ascensión, travesía, etc., é moi importante avisar a familia ou persoas da nosa confianza, indicando a hora estimada de regreso e o lugar ou lugares da nosa actividade, tendo en conta as paradas, a maior ou menor dificultade e o ritmo que estimamos manter. Unha vez que chegamos, é conveniente avisar do noso retorno.