miércoles, 26 de diciembre de 2012

MONTAÑA SEGURA


É importante a planificación antes de realizar calquera actividade de montaña. Polo menos  necesitamos unha información fidedigna da climatoloxía, utilizando medios informáticos, internet, xornais locais, radio, televisión. A montaña ofrece cambios climáticos bastante radicais que deberemos ter en conta.