miércoles, 26 de diciembre de 2012

MONTAÑA SEGURA


É moi importante levar unha vestimenta axeitada. Na montaña a climatoloxía é variable e as temperaturas poden oscilar rapidamente. Baixo ningún concepto se nos esquecerá levar bebida en abundancia. Tamén comida enerxética, lanterna, caixa de primeiros auxilios, asubío. Se as condicións non son as axeitadas, o mellor é regresar. Sempre haberá outra oportunidade para conseguir o noso obxectivo. Nunca poñeremos a nosa integridade física en perigo.